Đầu vòi sen tắm Dadada – PS3070-80XA

2,288,000 

  • Đầu tắm DADADA được phát triển để chăm sóc cơ thể của nam giới.
  • Có hai dòng nước tắm “Dòng nước sóng” và “Dòng nước thường”
  • “Dòng nước thường” tạo ra dòng nước mạnh hơn. Tia nước thoát ra từ 202 lỗ sẽ ôm trọn cơ thể.
  • Dòng nước thẳng mạnh được tạo ra bởi hệ thống coanda sẽ kích thích cơ thể bạn.
  • Đầu vòi “Hệ thống coanda” bao gồm 3 quả bóng coanda, dòng nước trong vòi sen được thay đổi bằng cách di chuyển 3 quả bóng này với tốc độ 1500 lần mỗi phút.
  • Đầu tắm tạo ra ba lần độ mạnh yếu bằng cách xoay các quả bóng. Được thực hiện khoảng 4500 lần mỗi phút
  • Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản