Giới thiệu về hệ thống đăng ký van thân thiện với môi trường

Những nỗ lực vì môi trường của SANEI

Năm 2001, SANEI đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế “ISO14001” tại chính nhà máy của mình ở Nhật Bản. Hiện nay Sanei đã và đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng và hạn chế lãng phí tài nguyên. Về cơ bản, Sanei đã triển khai nhiều biện pháp tự nguyện liên quan đến bảo vệ  môi trường như một “kế hoạch môi trường”. Thông qua việc xem xét tất cả các hoạt động kinh doanh và hành vi tiêu dùng của nhân viên, Sanei sẽ thực hiện nhiều chiến dịch và biện pháp để giảm tải môi trường và cải thiện cơ sở hạ tầng quản lý môi trường bằng cách sử dụng công nghệ và kinh nghiệm mà họ đã trau dồi. Ngày càng cải thiện cuộc sống trở nên xanh và tươi đẹp hơn.

Đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường tại Sanei luôn đáp ứng các tiêu chuẩn như:

  • Tiết kiệm năng lượng
  • Thúc đẩy sự tái tạo nguồn tại nguyên
  • Hạn chế những thành phần hóa học
  • Thiết kế thân thiện với môi trường có tính đến đa dạng sinh học

Sanei hiện đang xúc tiến nhiều hoạt động nhằm tạo ra cho người dùng các sản phẩm được thiết kế và sản xuất an toàn với môi trường. Nhiều sản phẩm của Sanei đã được Hiệp hội Công nghiệp Van Nhật Bản đã đăng ký là thân thiện với môi trường thông qua “Hệ thống đăng ký van được xem xét về môi trường”. Hãy cùng chung tay với Sanei để bảo góp phần thực hiện chiến dịch xanh bền vững cho xã hội.

Hệ thống đăng ký van thân thiện với môi trường là gì?

Theo “Hướng dẫn Đánh giá Sản phẩm Van” do Hiệp hội Công nghiệp Van Nhật Bản thiết lập, các công ty thành viên sẽ tiến hành tự đánh giá lẫn nhau nhằm mục đích kêu gọi rộng rãi bên liên quan đến sản phẩm.Thông tin chi tiết về hệ thống, vui lòng xem tại trang web của Hiệp hội Công nghiệp Van Nhật Bản.


Sản phẩm đã đăng ký van thân thiện với môi trường của chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *