vòi bếp

K8790JHV-13

vòi tắm

SK2890K-13

vòi chậu

K4790NJV-13

K7590-13